Filterduk

Filterduk Universal (art nr: 434321). Gäller alla NIBEs frånluftsvärmepumpar, oavsett ålder. Kom ihåg att köpa med en filterduk till din frånluftsvärmepump!

Filterduk Isodrän ISODRÄN-filterduk hindrar jord och finpartiklar att tränga in i skivan. Teknisk information Bredd: 5M Längd: . Vår filterduk ger optimal prestanda för kemikalie-, metall-, mineral- och läkemedelsindustrin i from av mycket hög filtreringsgrad och förbättrade .

Universalfilter till frånluftvärmepumpar, Nibe. FILTERDUK FRÅNLUFTS VÄRMEPUMP UNIVERSAL GNIBE. Tillverkning och försäljning av perforerad plåt, sträckmetall, gallerdurk, filterduk plåtprofiler. VL geotextilier används under takvegetationen på gröna tak för separering av inkompatibla material, som filterduk, som skyddsduk och för vattenabsorbering.

Perfekt för bl a smör- och osttillverkning i liten skala. Driftskostnaden för utbyte av filterduken är väsentligt lägre än kostnaden för .