Liggbås mått

Här kan du se vilka mått som gäller i stallutrymmen för dina nötkreatur. Båspallar och liggbås för mjölkkor ska ha en bädd av halm eller annat liknande material. Här nedan kan du se vilka mått som gäller i stallutrymmen för dina.

Bestämmelser och mått för hur du ska utforma inredningen och miljön där du håller dina. Minsta utrymme per vuxen gris i boxar eller hyddor utan liggbås eller . Mått på liggbås för olika djurvikter (DFS 2007:5). Gångarnas mått ska vara väl tilltagna för att kotrafik ska fungera utan stress för.

Foderborden vända utåt och totalt sex rader liggbås. All inredning tillverkas specifikt efter dina mått på byggnaden och storlek på . I ombyggda mjölkladugårdar kan platsen för mjölkgropen göras om till kalv-.