Omblandande ventilation

Uteluft tillförs genom antingen som deplacerande eller omblandande ventilation. Ofta tillförs luften genom flera don med högre eller lägre hastighet eller genom . Ett vanligt klagomålen på ventilation gäller drag.

Om inte föreslås att ni ser över er ventilation för att få in frisk luft utan att få en. Den första är så kallad undanträngande deplacerande ventilation där tilluften tillförs i låg hastighet längs golvet. Tilluftsdon för omblandande ventilation.

Välj don med justerbar flödesbild och kastlängd.

Väggdon bör monteras – 2mm från tak när undertempererad . Ventilationen blir effektivare vilket innebär att luftkvaliteten ofta blir bättre än med omblandande vid samma . Undanträngande ventilation, deplacerande ventilation, är den äldsta. Luftutbyteseffektiviteten blir därmed betydligt högre än vid omblandande ventilation. Därför kan antingen lägre flöde användas för att spara energi eller bättre . Den omblandande ventilationen har låg luftutbyteseffektivitet och är föga energieffektiv. Trots detta behärskar den fortfarande en stor del av marknaden.

Bra utformad ventilation bidrar till att skapa ett bra klimat och en bra miljö, genom att föra bort värme och. Omblandande ventilation är vanligast på bagerier.