Ströläkt mått

Används normalt som bärläkt, men kan med fördel även användas som ströläkt. Bärläkt har till uppgift att skapa ett . Ströläkten läggs lodrätt från takfot till nock, rekommenderad dimension x mm, dock minst x mm.

Bärläkt ska ha hel upplagskant och får inte ha försvagande kvistar. Formel för att beräkna placering av bärläkt. Fästdon: trådspik 75-till ströläkt; 100-till . Ströläkt bör spikas i samband med pappläggningen för att hindra att pappen skadas av.

R = mått från panelkant till överkant näst nedersta bärläkt, 320-3mm . Virke till ströläkt, 25×mm, Virke till bärläkt, 25×mm, Virke till nockbräda,. När du har tillverkat en mall med exakta mått kan du lägga bärläkten på rätt . Mått A minus mått B ger husets taklutning. De horisontella läkt som takpannorna vilar på kallas för. Ströläkt kan användas för luftning och underlag vid taktäckning.

Med läkt kan du skapa ett underlag för läggning av takpannor. Avstånd mellan ströläkt då takstolar är cc100? CachadBörja med att riva bort det gamla taket, takpannor, bärläkt och ströläkt bör rivas bort.

Hos plåtgrossisten får du takplåten i exakta mått till ditt tak.