Ts kontrollerad

Vi förser marknaden med objektiv, transparent och aktuell faktabaserad information om medielandskapet. CachadLiknandeAktuella Byggen, TS-upplaga ännu ej fastställd. Allas, 5 10370 11070 -700 -6. TS, Tidningsstatistik AB, är ett bolag som granskar och sammanställer upplagor och distributionsstatistik för dagstidningar, tidskrifter med mera.

Antal tryckta tidningsexemplar är viktigt, bland annat för annonsörer.

De flesta dagstidningar i Sverige får sin upplaga kontrollerad av Tidningsstatistik, TS. Mätningen utförs av TS men när ett medium i huvudsak är gratis. Bröllopsmagasinet har inte en RS-kontrollerad upplaga som de påstår. I går stod det även klart att Mentor Online, som ger ut facktidskrifter, lämnar TS. Aftonbladet står utanför TS sedan tre år tillbaka och . Här når du de verkliga båtentusiasterna – huvuddelen av läsare tillbringar minst dygn i båt varje säsong.

På Kryss är är både TS-kontrollerad och Orvestomätt . Bil Verkstad går ut till 33.